page contents

Właściwość terytorialna

W oparciu o treść art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.
W celu skorzystania z prawa wyboru Komornika, wierzyciel jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji.
Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego kręgu nieruchomość jest położona. Tutejszy komornik prowadzi egzekucję wyłącznie z nieruchomości położonych na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, czyli terenach w granicach przebiegających od zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i granic administracyjnych miasta Mikołów, a następnie wzdłuż granic administracyjnych miast: Mikołów, Tychy, Lędziny, Mysłowice, Sosnowiec, Czeladź i Siemianowice Śląskie do zbiegu z aleją Wojciecha Korfantego, dalej aleją Wojciecha Korfantego do Rynku miasta Katowice, wzdłuż ulicy Jana włącznie i następnie ulicą Tadeusza Kościuszki włącznie do granic administracyjnych miasta Mikołów.

Właściwość miejscowa – alfabetyczny spis ulic POBIERZ PDF