page contents

Kancelaria

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Mariusza Snopka została utworzona w listopadzie 2009r.
W celu zapewnienia skuteczności i szybkości prowadzonych postępowań egzekucjyjnych kancelaria korzysta z dostępnych udogodnień i systemów informatycznych, wśród których są między innymi:
  • EPU – elektroniczne postępowanie upominawcze.
W sytuacji uzyskania nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, kancelaria dysponuje możliwością przyjmowania elektronicznych wniosków egzekucyjnych.
  • System OGNIVO – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika.
Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, nasza kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkudziesięciu polskich bankach w tym komercyjnych i spółdzielczych. W trakcie prowadzonego postępowania bezpłatnie dokonujemy zapytania do dziewiętnastu banków komercyjnych w ramach posiadanego pakietu.
  • E-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS.
Dzięki aplikacji udostępnionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas oraz koszt doręczenia zapytań tym samym eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.
  • EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste.
    System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużników.