page contents

obwieszczenie_o_I_licytacji_użytkowania_wieczystego_gruntu